Stockholms bostadsmarknad

Bostadsmarknaden i Stockholm är svår. Bristen på både studentbostäder och andra bostäder kan göra det svårt att hitta en bostad. Då kan att hyra i andrahand vara ett alternativ. När en bostad hyrs ut i andrahand bör det alltid finnas ett skriftligt avtal mellan parterna. Det ska även finnas ett godkännande av värden vid uthyrning i andra hand. Tänk också på att du behöver skaffa en egen hemförsäkring om du är inneboende hos någon.

För att undvika att bli utsatt för bedrägerier har vi en checklista som i möjligaste mån alltid bör följas:

1.     Titta på bostaden före det att du tackar ja.

2.     Betala inga pengar förrän du skrivit ett kontrakt.

3.     Kom överrens om regler innan du flyttar in.

4.     Se till att alltid ha kvitto på betalad hyra.

Logga in

Registrera

Glömt?