Juridisk rådgivning

Hyresrättsinnehavare kan alltid vända sig till Hyresgästföreningen.

Bostadsrättsinnehavare kan vända sig till Fastighetsägarna eller till HSB, beroende på var bostadsrättsföreningen är medlem. Är föreningen inte medlem i någon organisation kan man ändå alltid ta kontakt med någon av de större organisationerna, till exempel någon av de som nämns ovan.

Om du är i en konflikt och den inte går att lösa parterna emellan kan du också vända dig till Kronofogden eller till Hyresnämnden:

Hyresnämnden

Om det uppstår en tvist mellan en hyresgäst och hyresvärd, eller mellan en bostadsrättsförening och en bostadsrättsinnehavare, och parterna inte själva lyckas komma överens kan hyresnämnden medla i tvisten. Det kan till exempel handla om hyresvillkor, överlåtelser, krav på ersättning för skador i en lägenhet eller för bristfällig flyttstädning av en lägenhet.

Kronofogden

Kronofogden är en myndighet som skapar balans mellan den som ska få betalt och den som ska betala. Det är Kronofogdens uppgift att hjälpa den som inte har fått betalt, men uppgiften innefattar också att se till att den som har en skuld får den stöd och vägledning som behövs för att kunna reda ut sin situation. 

Logga in

Registrera

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Avbryt

Glömt?