Att tänka på för dig som hyr bostad

 

 

Under sommaren har Akademisk kvart reducerad bemanning, mejlen kommer fortfarande att kontrolleras och annonser kommer granskas samt publiceras under denna period, men mer sällan än under terminstid. 

 

Bostadsmarknaden i Stockholm är svår. Bristen på både studentbostäder och vanliga bostäder gör det svårt att hitta någonstans att bo. Att bo inneboende eller hyra i andra hand är då ett alternativ.

1.   Titta på bostaden innan du tackar ja till att hyra (om du inte kan besöka bostaden själv, be någon annan du litar på att göra det).

2.   Kontrollera att personen har rätt att hyra ut på adressen eller att andrahandsuthyrningen är godkänd av hyresvärden eller bostadsrättsförmedlingen (om möjligt).

3.   Betala aldrig några pengar innan du har sett bostaden och skrivit på ett kontrakt eller har fått en nyckel.

4.   Acceptera aldrig att nycklarna skickas till dig per post.

5.   Kom överens om regler innan du flyttar in - om när hyran ska betalas, förhållningsregler till varandra, deposition, utflyttning (om aktuellt) - allt som känns relevant för att ni ska känna er trygga.

6.   Be någon annan läsa igenom avtalet (vi har även avtalsmallar tillgängliga här på hemsidan).

7.   Se över din hemförsäkring.

8.   Se till att alltid få kvitto på betalad hyra.

Kontraktstyper och rimlig hyra

Inneboende

Som inneboende delar man bostad med den som är förstahandshyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller villaägare. Detta är inte samma sak som andrahandsuthyrning. 

Här kommer några enkla tips för ett lyckat inneboendeskap:

• Var öppen för att bo med andra typer av människor än du spontant känner dig bekväm med.

•   Prata igenom hur ni vill bo – vad förväntar ni er av varandra? Till exempel renlighetsnivå och städrutiner, vad uthyraren har för inställning till besökare, fester, musik, eller annat som är viktigt i ditt liv, hur ljudkänsliga är ni?

•   Respektera varandras olikheter. Du är förmodligen inte inneboende för resten av ditt liv.

•   Fråga din uthyrare innan du flyttar in vad hen vill att du ska ta med dig och vad som redan finns för dig att använda. Lakan? Porslin? Möbler?

•   Är det något som inte känns okej – ta upp det med en gång och prata om problemet.

Läs mer under Inneboende.

Andrahandskontrakt 

Huvuddefinitionen av andrahandskontrakt är att en privatperson (förstahandshyresgäst, bostadsrättsinnehavare eller villaägare) hyr ut sin bostad till en annan privatperson (andrahandshyresgäst). Då uppstår det ett hyresavtal mellan parterna. Hyran för ett andrahandskontrakt avgörs i regel beroende på om boendet är en hyresrätt eller en bostadsrätt/villa.

För ett andrahandskontrakt i en hyresrätt får man i regel inte ta ut högre hyra än den man som förstahandshyresgäst betalar till sin egen hyresvärd. Ett visst påslag för möbler får göras, ca 10–15 procent.

Hyran för ett andrahandskontrakt i en bostadsrätt eller villa avgörs i grunden av bostadens värde. Hyran bör ungefär motsvara summan av den så kallade ”kapitalkostnaden” sammanlagt med driftkostnaderna (el, bredband, möbler o.s.v.). Kapitalkostnaden är bostadens marknadsvärde multiplicerat med en skälig avkastningsränta (ett par procentenheter över Riksbankens ränta). Detta regleras i Lag om uthyrning av egen bostad. Notera dock att du som uthyrare enbart kan hyra ut en lägenhet/ett hus åt gången med dessa regler.

Mer information hittar du under Hyresrätt (andra hand) och Bostadsrätt eller villa (andra hand).

Förstahandskontrakt

Ett förstahandskontrakt betyder oftast ett avtal mellan en fastighetsägare (bolag) och en hyresgäst. Förstahandskontrakt förmedlas främst av fastighetsägare (bolag). 

Folkbokföring

När du flyttar för att studera ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket och folkbokföras på din nya adress. Detta är nödvändigt för att du till exempel ska kunna ta ut försäkring eller få bostadsbidrag, kunna rösta, betala rätt skatt och få din post till rätt adress.

Användbara länkar 

Hyresnämnden i Stockholm. Hyresnämnden är den instans som medlar i tvister gällande bostäder.

Hyresgästföreningen. Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation för hyresgäster. De kan ge råd gällande vilka lagar och regler som gäller i olika bostadsfrågor.

Flyttanmälan. Anmäl din nya adress hos Skatteverket.

Försäkringskassan. Ansökan om bostadsbidrag hos Försäkringskassan.  

Svensk lag

Vill du läsa på om vad svensk lag säger om bostäder och olika typer av uthyrning har vi samlat några relevanta kapitel här för dig att ta del av.

Hyreslagen (Jordabalken 12 kap)

Bostadsrättslagen

Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad 

Avtalslagen (Den grundläggande lagstiftningen som handlar om när två personer ingår ett avtal. Hyreslagen och Lagen om uthyrning av egen bostad är vad som kallas ”speciallagar” och gäller speciellt för sådana avtal som reglerar hyresförhållande.)

 

Logga in

Registrera

Genom att klicka på knappen godkänner du villkoren

Avbryt

Glömt?